2.B
MZŠ
Velký Osek

Procvičování 2. třída

ČJměkké a tvrdé souhlásky (testy)
měkké a tvrdé souhlásky (cvičení na doplňován i, y)
rozdělení souhlásek
samohlásky u, ú, ů  
počet slabik ve slově (5 cvičení)
slova protikladná, souznačná (synonyma), podřazená, nadřazená (14 cvičení)

druhy vět
procvičování abecedy

Čtení čtení s porozuměním

M – příšerky (+ a – do 100)
roboti (+ a – do 100)
střílečka (+ a – do 100)
zaokrouhlování
čísla lichá a sudá
jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla
počítání do 100 po desítkách (porovnávání, sčítání, odčítání)
počítání do 100 (zápis čísel)
sčítání a odčítání do 20 (s přechodem desítky – s mikrofonem)
čáry, body – 2 cvičení
úsečka – 2 cvičení

PRVOUKA
části těla (4 cvičení)
naše tělo – postava a části těla
úraz a nemoc (3 cvičení)
hygiena
opakování zdraví (10 otázek)
rodina (10 otázek)
rodina
opakování podzim (2 cvičení)
ovoce, zelenina (5 cvičení)
les na podzim (poznávání stromů, plodů, lesních rostlin) – 4 cvičení
savci v lese
ptáci na podzim

MATEMATICKÉ HRY (procvičování + a – do 20 a mírně přes 20):
sestřel správné ovoce (zvol si + nebo – a úroveň hry – pro nás LEVEL 2)
nakrm tučňáka
jízda autem (sestřeluj krabice s výsledkem závodníka, příklady na +)
jízda autem (sestřeluj krabice s výsledkem závodníka, příklady na -)
mušle
hledej dvojice (sčítání, čím dál těžší obtížnost)
hledej dvojice (odčítání, čím dál těžší obtížnost)

počet slabik ve slově (5 cvičení)
slova protikladná, souznačná (synonyma), podřazená, nadřazená (14 cvičení)

Procvičování 1. třída

MATEMATIKA:
POČÍTÁME DO 20 S PŘECHODEM DESÍTKY:
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ (11 cvičení)
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ SE ZVUKEM (10 cvičení)

POČÍTÁME DO 20 BEZ PŘECHODU DESÍTKY:
PROCVIČOVÁNÍ MATEMATICKÝCH DIKTÁTŮ (cvičení s obrázkem zvuku – 10 cvičení)
POČÍTÁME DO 20 (souhrn – 10 cvičení)
POČÍTÁME DO 20 – doplň znaménka (cvičení D – 10 cvičení)
POČÍTÁME DO 20 – urči o jaké číslo se jedná (cvičení E – 5 cvičení)
POČÍTÁME DO 20 – dlouhé příklady (cvičení F – 5 cvičení)
OPAKOVÁNÍ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ (5 cvičení)

MATEMATICKÉ HRY (procvičování + a – do 20 a mírně přes 20):
sestřel správné ovoce (zvol si + nebo – a úroveň hry – pro nás LEVEL 2)
nakrm tučňáka
mušle
jízda autem (sestřeluj krabice banánů s výsledkem čísla závodníka, pohybuj šipkami, příklady na +)
jízda autem (sestřeluj krabice banánů s výsledkem čísla závodníka,pohybuj šipkami, příklady na -)
nakrm ducha (pohybuješ šipkami, hledáš výsledek k příkladům na +)
nakrm ducha (pohybuješ šipkami, hledáš výsledek k příkladům na -)
hledej dvojice (sčítání, čím dál těžší obtížnost)
hledej dvojice (odčítání, čím dál těžší obtížnost)

ČESKÝ JAZYK

POČET SLABIK VE SLOVĚ (5 cvičení)
OBRÁZKOVÉ RÉBUSY
CO DO ŘADY NEPATŘÍ
DOPLŇOVAČKA – POHÁDKOVÁ POSTAVA
PŘIROVNÁNÍ

PRVOUKA
CELÉ HODINY (3 cvičení)
ROK, ROČNÍ OBDOBÍ, MĚSÍCE (6 cvičení)