3.B
MZŠ
Velký Osek

Procvičování 3.třída

PRVOUKA

HOUBY stavba

HOUBY text

HOUBY poznávání

ROSTLINY

ROSTLINY třídění 1

ROSTLINY třídění 2

ROSTLINY kvíz

ROSTLINY podle užitku

ROSTLINY stavba 1

ROSTLINY stavba 2

PRV rostliny - znaky života

PRV rostliny - kvetoucí a nekvetoucí

PRV rostliny - plody

živá x neživá přírodnina

svět kolem nás

přírodnina, surovina a výrobek

neživá příroda

MATEMATIKA

nové

násobení dvojciferným číslem

násobení a dělení 80 a 90 KVÍZ

násobení a dělení 60 a 70

násobení a dělení 20,30,40 a 50

násobení a dělení 20,30 a 40

násobení a dělení 30

násobení a dělení 20

násobení a dělení 10,100

.

násobení

části celku

dělení 2 a 3 (i se zbytkem)

M - dělení 4 (i se zbytkem)

M - dělení 2,3,4 (i se zbytkem)

M - dělení 5 (i se zbytkem)

M - dělení 2,3,4,5 (i se zbytkem)

M - dělení 6 (i se zbytkem)

M - dělení 2,3,4,5,6 (i se zbytkem)

M - dělení 7 (i se zbytkem)

M - dělení 2,3,4,5,6,7 (i se zbytkem)

M - dělení 6 a 7 (i se zbytkem)

M - dělení 8 (i se zbytkem)

M - dělení 2,3,4,5,6,7,8 (i se zbytkem)

M - dělení 9 (i se zbytkem)

M - dělení 8,9 (i se zbytkem)

M - dělení 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 (i se zbytkem)

ČESKÝ JAZYK

VS po S (1)

VS po S (2)

VS po S (3)

VS po S (4) letadlo

VS po P (řada)

VS po P (1)

VS po P (2)

VS po P (3)

VS po P (4)

PODST.JM. - pády 4

PODST.JM. - pády 3

PODST.JM. - pády 2

PODST.JM. - pády 1

PÁDOVÉ OTÁZKY-LETADLO

PÁDOVÉ OTÁZKY-KVÍZ

PÁDOVÉ OTÁZKY-PEXESO

PODST.JM.- rod 1

PODST.JM.- rod 2

VS po L (uč. 45; pr.s. 33,3)

VS po L (VS 22-25; uč. 43; pr.s. 31-32)

VS po L (VS 24; uč. 41/4,5; pr.s. 30)

VS po B procvičování

VS po B (UČ:38/4,5)

VS po B (VS:17/1a,b,c)

VS po B (VS:17/1d,e,f)

.

ČJ - dú (VS:17/1e,f,g)

VS po B (VS: 13/3,4)

VS po B (VS 18/3)

ČJ - dú (UČ:38/4,5)

ČJ - dú (VS:17/1a,b,c)

VS po B (UČ 36/4,6 + 37/4)

VS po B (VS 15/6,7+16/4)

VS po B (VS7/7)

VS po B (UČ32/3)

VS po B (UČ33/7)

VS po B (VS12/4,5)

VS po B (VS7/6,8)

VS po B (UČ34/5)

VS po B (UČ33/5)

jiné weby

VYJMENOVANÁ SLOVA po M - Školákov
VYJMENOVANÁ SLOVA po L,M - online cvičení
VYJMENOVANÁ SLOVA - umíme česky
VYJMENOVANÁ SLOVA po L - Školákov
VYJMENOVANÁ SLOVA po L - online cvičení
VYJMENOVANÁ SLOVA po L - umíme česky
VYJMENOVANÁ SLOVA po B - Umíme česky
VYJMENOVANÁ SLOVA po B - online cvičení
VYJMENOVANÁ SLOVA po B - Školákov

Procvičování 1 a 2.třída

PRVOUKA

Rodina 4

Rodina 3

Rodina 2

Rodina 1

STAVBA ROSTLIN

JARNÍ ROSTLINY

STROMY

POVOLÁNÍ 1

POVOLÁNÍ 2

ČESKÝ JAZYK

2. ročník

párové souhlásky uvnitř slova

párové souhlásky na konci slov

párové souhlásky uvnitř slov

P - B

T - D

Ť - Ď

F - V

tvrdé souhlásky

správné slovo

třídění hlásek

synonyma

antonyma

1. ročník

SLOVA S PŘEDLOŽKOU 4

SLOVA S PŘEDLOŽKOU 3

SLOVA S PŘEDLOŽKOU 2

SLOVA S PŘEDLOŽKOU 1

KARTY 5 PÍSMEN 4

KARTY 5 PÍSMEN 3

KARTY 5 PÍSMEN 2

KARTY 5 PÍSMEN 1

KARTY 4 PÍSMENA 8

KARTY 4 PÍSMENA 7

KARTY 4 PÍSMENA 6

KARTY 4 PÍSMENA 5

KARTY 4 PÍSMENA 4

KARTY 4 PÍSMENA 3

KARTY 4 PÍSMENA 2

KARTY 4 PÍSMENA 1

3 písmenná slova ČTENÍ

3 písmenná slova PŘIŘAZOVÁNÍ

MATEMATIKA

2. ročník

+ a - do 100 s přechodem (lehké)

+ a - do 100 s přechodem (obtížnější)

Počítej do 20 přechodem přes 10 (1)

sčítání a odčítání do 100: početní trenažér 1
početní trenažér 2


1. ročník

Počítej do 20 (2)

Počítej do 20 (1)

VÝSLEDEK JE 6

SČÍTÁNÍ DO 7

DAVID

vedlejší věty

rod činný, trpný

věty h,v