3.B
MZŠ
Velký Osek

Akce ve třetí třídě

Národní muzeum - Panteon, Zázraky evoluce

OBRATLOVCI skupinová práce

GASK - výtvarná dílna J.Švankmajer

GASK - výtvarná dílna M.Skala

GASK Kutná Hora

Den Země

Recitační soutěž

Letiště Václava Havla

Vycházka do luhu s pozorováním rostlin a živočichů

Návštěva v knihovně

Povídání o pohádkách.

Učíme se spolu (A i B)

Malujeme podle hudby

Naše prostorové obrázky podle Lucie Seifertové

Beseda se spisovatelkou Lucií Seifertovou

Modelujeme geometrii - přímka, tvary, tělesa

Zpíváme a hrajeme na flétnu

Tančíme o tělocviku

Učíme se s plyšáky

Den s deskovými hrami

Ilustrace ke knize Bubáci a hastrmani

Vánoční turnaj ve vybíjené

Zpíváme koledy

Vánoční besídka pro rodiče

Mikuláš u nás ve třídě

Vycházka po zasněženém Velkém Oseku

Poslední lekce plavání

Exkurze ve sklárně ve Velkém Oseku

Devátá lekce plavání

Návštěva MÚ Kolín

Obecní úřad Velký Osek

Osmá lekce plavání

Divadelní představení - Maxipes Fík

Hledáme slova příbuzná

Tangramy

Pátá lekce plavání

Čtvrtá lekce plavání

Listování

Den zvířat

Třetí lekce plavání

Exkurze ZOO Praha a spaní ve škole

Druhá lekce plavání

První lekce plavání

Návštěva sarančete ve třídě

Exkurze Zdymadla Velký Osek

Sprinter školy